LOISHÄÄTÖ

On suositeltavaa, että hevoselle annetaan loishäätövalmisteita vain silloin kun loistartunta on todettu.

Säännöllisesti toteutetuista lanta-analyyseistä (3-4 krt/v) selviää onko hevosella loistartuntaa sekä tartuntatapauksessa mikä loinen on kyseessä. Näiden tietojen valossa voidaan tehdä päätös onko loishäätö tarpeellinen. Loishäätövalmiste kannattaa valita esiintyneen loisen mukaan ja antaa valmistetta tarkasti hevosen painon mukaan, ei koskaan ylimääräisesti sillä loishäätövalmisteet ovat voimakkaita hermomyrkkyjä jotka vaikuttavat negatiivisesti myös terveeseen suolistoflooraan.

Lannan madonmunia (EPG) määrittelee esim. Ypäjän Ellab (www.ellab.fi), analyysin hinta on n. 13 eur/hevonen.

Kohdentun loishäädön hyödyt:

  • tarkoituksenmukainen loishäätö hidastaa loisten resistenssiä markkinoilla oleville loishäätövalmisteille
  • hevosen suolistofloora ei kärsi loishäätövalmisteen vaikutuksesta
  • hevosen oma immuuniresponssi kehittyy vain silloin kun hevonen kohtaa nuorena kohtuullisen määrän suolistoloisia
  • hevosen elimistö säästyy loishäätövalmisteen aiheuttamalta rasitukselta ja lääkejäämiltä