RUOKINTASUUNNITELMA

shutterstock_146166779_pien.jpg

Tasapainoinen ja tarkoituksenmukainen ruokinta on avaintekijä hevosen hyvinvoinnille, terveydelle ja mahdollistaa hevosen optimaaliset suoritukset.

Sisäruokinnan tulee perustua hyvälaatuiseen analysoituun karkearehuun eli heinään. Heinä muodostaa pääosan hevosen ravinnosta eikä heinää voi korvata muilla rehulisillä. Rehulisin täydennetään heinäruokintaa, ei koskaan toisinpäin. Heinän ravitsemuksellinen laatu on tiedettävä jotta ruokinnasta saadaan tasapainoinen ja tarkoituksen mukainen.

Rehuanalyysillä saadaan selville heinän ravintoarvot, aistinvaraisesti on mahdotonta sanoa paljonko heinässä on ravinteita. Ainoastaan heinän hygieenistä laatua voidaan arvioida aistinvaraisesti, heinän hyvä ulkonäkö pettää kokeneenkin hevosmiehen.

Heinä on suurin yksittäinen kuluerä hevosen ruokinnassa. Rehu eli -heinäanalyysi pitäisikin tulla heinän tuottajalta sillä heinää ei kannata ostaa tietämättä sen ravintopitoisuuksia. Heinäanalyysin voi teettää myös itse, mm. Valio (Artturi) tekee hevosheinän analyysin + suppea kivennäisanalyysin hieman alle 20 eur. Sijoitus on ehdottoman kannattava sillä analyysin tulosten perusteella hevosen ruokinnasta voidaan rakentaa yksilön tarpeita vastaava ja tasapainoinen.

Jos heinän ravintopitoisuudet eivät ole tasapainossa, on ruokinnasta vaikeaa ja joskus mahdotontakin rakentaa tasapainoista. Ravinteiden epätasapaino, vähäisyys tai liikasaanti altistavat hevosen erilaisille puutos- ja sairaustiloille.

Ruokintalaskelmalla selviää heinästä saatava ravinto ja tämän perusteella voidaan laskea mahdollisesti tarvittava energia- ja/tai valkuaislisä.
Energiarehuina suosittelen koko kaura + melassileikettä (puolet kauraa, puolet melassileikettä), valkuaistäydennykseen sopii sinimailanen ja/tai soijarouhe.
Heinän ja mahdollisten väkirehujen lisäksi hevonen tarvitsee suolakiven vapaaseen käyttöön sekä raikasta vettä saataville, mieluiten ämpärijuottona.
Huonosti sulavia makupaloja kuten leipä, omenat ja porkkanat on suositeltavaa jättää pois hevosen ruokinnasta. Mikäli hevosta haluaa jollain tapaa palkita voidaan ruokintakuppiin tarjota makupalojen sijaan kourallinen kauraa.

Rehulaskelma

Hevosen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kannalta on tärkeää, että ruokinta on tasapainoista ja tarkoituksenmukaista vastaten yksilön tarpeisiin. Rehulaskelma (ruokintasuunnitelma) on itsekin suhteellisen helppo tehdä, kun käytössä on heinäanalyysi ja väkirehujen ravintoarvot. Rehutaulukot löytyvät MTT:n verkkosivuilta.

Rehusta lasketaan kuiva-aineen osuus (kg/ka), muuntokelpoinen energia (ME) ja valkuaisen osuus (SRV) sekä pääkivennäisistä kalsiumin ja fosforin määrät sekä näiden välinen suhde;

kg x ka%=kg ka
kg ka x ME/kg ka= ME
kg ka x SRV g/kg/ka = SRV
kg ka x Ca g = Ca
kg ka x P g = P
Ca:P -suhde